Copyright © 2020. Made with love by Polski Przekret team. All Rights Reserved.

ŚLEDZTWA

5G – Czy jest się czego bać?

Rozwój radiowych sieci dostępowych systemów mobilnych budzi wiele zainteresowania i kontrowersji szczególnie w okresach wprowadzania do użytku nowych rozwiązań.

Obecnie operatorzy stoją przed wyzwaniami związanymi z wdrożeniem systemów 5G. Ze względu na nowe potrzeby funkcjonalne sieci komórkowych wymagane jest m.in. zwiększanie ich pojemności.

Cel ten można osiągnąć dzięki zagęszczeniu struktury sieci poprzez instalację większej liczby małych stacji bazowych. By to było możliwe operatorzy zgłaszają potrzebę liberalizacji obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) w paśmie radiowym. Możliwość podniesienia norm ochronnych wywołuje z kolei niepewność i lęk niektórych środowisk przed szkodliwym wpływem niejonizującego PEM na zdrowie ludzi.

Obserwowane nasilenie debaty publicznej w tym temacie stymulowane jest emocjami protestujących, które powodują zainteresowanie mediów. Zagadnienie jest jednak wielowymiarowe i multidyscyplinarne, a przekaz medialny często gubi istotę problemu i nie prowadzi do budowania rzetelnej wiedzy, czerpiąc jedynie korzyści z wywoływanych emocji. Warto zatem przyjrzeć się powyższym zagadnieniom uważniej i poszukać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Czy jest się czego bać?

Czy 5G to rzeczywiście duża zmiana w porównaniu z obecnie działającymi sieciami?

Czy PEM to jedyny i najważniejszy składnik oddziaływań jakie powinniśmy rozważać w kontekście ogólnego wpływu telefonii komórkowej na ludzi i środowisko?

W końcu, czy w ogóle da się rzetelnie ocenić ten wpływ i potencjalne zagrożenia? W ramach wykładu poruszone zostaną powyższe kwestie. Rozważania zostaną przeprowadzone w zakresie wykraczającym poza traktowanie systemów komórkowych jedynie jako źródła PEM. Choć nie zabraknie odniesień do wpływu rozwiązań technicznych stosowanych w systemach komórkowych na wielkość generowanych emisji radiowych oraz ich wpływu na ludzi z perspektywy fizyki, chemii, biologii i medycyny, to jednak przywołane zostaną również aspekty dotyczące spojrzenia szerszego – z perspektywy nauk społecznych, psychologii oraz w aspekcie ogólnie pojętej ochrony środowiska naturalnego.

Ocena zagrożeń nie zostanie sprowadzona do arbitralnego rozstrzygnięcia o szkodliwości, bądź jej braku. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące metodyki i wiarygodności oceny oraz odniesienia jej do aktualnej wiedzy. W tym kontekście analizie zostanie też poddana zasadność obowiązujących przepisów ochronnych.

Zapisz Się

Skomentuj artykuł

Zostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 14 =

Ciekawe

Johnson & Johnson

NAJNOWSZE

2021 – 2030 Przyszłość

NAJNOWSZE

Prawda o szczepieniach.

PRZEKRĘT

Oumuamua to statek OBCYCH

PRAWDA CZY FAŁSZ?

Życie po COVID-19

NAJNOWSZE

Microsoft Windows w naszym ciele.

ŚLEDZTWA

Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość

NAJNOWSZE

Przepustka Wolności

NAJNOWSZE

R e k l a m a pCloud Premium
R e k l a m a
Zapisz Się