Copyright © 2020. Made with love by Polski Przekret team. All Rights Reserved.

BANK

BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. ŁAMIE PRZEPISY.

USTAWY O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI PRZEZ PODMIOTY RYNKU FINANSOWEGO I O RZECZNIKU FINANSOWYM

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. łamie przepisy obowiązującej Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami). Dnia 14 czerwca 2019 roku złożyłam bezpośrednio w Banku BNP Paribas reklamację, na którą Bank zgodnie z ww. Ustawą ma udzielić klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni. W przypadku przekroczenia terminu 30-dniowego na udzielenie przez Bank odpowiedzi na reklamację, reklamację zgodnie z ww.

Ustawą uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Tak się stało w moim przypadku, Bank BNP Paribas przekroczył termin na udzielenie odpowiedzi na moją reklamację, nadał odpowiedź na reklamację listem poleconym 32 dnia od daty wpłynięcia mojej reklamacji do Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Zgodnie z ww. Ustawą reklamacja została rozpatrzona zgodnie z moimi żądaniami przedstawionymi w reklamacji. I tak jest tyle tylko, że Bank BNP Paribas łamie przepisy ww. Ustawy co za tym idzie łamie obowiązujące prawo w Polsce.

W odpowiedzi na moje pisma w sprawie uznanej na podstawie ww. Ustawy mojej reklamacji i żądań w niej zawartej, otrzymuje od Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzi, że Bank nie odnajduje podstaw do uznania mojej reklamacji z dnia 14 czerwca 2019 roku – która zgodnie z obowiązującymi przepisami jest już uznana a Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. wypełnić moje żądania w niej zawarte.

Podstawą prawną, której Bank BNP Paribas nie może się dopatrzeć są zapisy ww. Ustawy. Pisałam wielokrotnie przedstawiając tą sprawę nie tylko do Banku ale również do Komisji Nadzoru Finansowego ale nie otrzymałam w tej sprawie odpowiedzi z KNF. Prosiłam KNF o zajęcie się sprawą oraz o stanowisko KNF ale bezskutecznie do dnia dzisiejszego. Zwróciłam się ze sprawą do Pana Premiera ale nie otrzymałam również żadnej odpowiedzi. Zwróciłam się ze sprawą do Rzecznika Finansowego, który rozpatruje sprawę.

Moim artykułem chce przestrzec wszystkich Klientów obecnych i potencjalnych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. przed właśnie tym Bankiem, który łamie przepisy obowiązującej ww. Ustawy, unika odpowiedzialności z uznanej reklamacji na podstawie ww. Ustawy.

Jeśli Bank złamał przepisy ww. Ustawy w mojej sprawie, można przyjąć, że zrobi to w stosunku do każdego innego klienta, do którego przekroczy termin wyznaczony przez prawo na odpowiedź na reklamację. Taką właśnie mamy rzeczywistość w Polsce, przepisy obowiązującej ww. Ustawy a ich przestrzeganie to fikcja.
BNP Parbias Bank Polska S.A. to Bank, który łamie przepisy obowiązującej Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, unika odpowiedzialności z niej wynikającej i lekceważy swojego klienta.

 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz 2038 ze zmianami), (dalej ustawa), po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem (art. 6 ustawy).

 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
1.     Wyjaśnia przyczynę opóźnienia
2.     Wskazuje okoliczności, które muszą zostać dla rozpatrzenia sprawy
3.     Określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenie odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji (art. 7 ustawy).
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7 Ustawy, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta (artykuł 8 ustawy).

Jeżeli ktoś z Państwa ma podobny problem podaje kontakt mailowy Exelina@pm.me

 

Zapisz Się

Skomentuj artykuł

Zostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 1 =

Ciekawe

Johnson & Johnson

NAJNOWSZE

2021 – 2030 Przyszłość

NAJNOWSZE

Prawda o szczepieniach.

PRZEKRĘT

Oumuamua to statek OBCYCH

PRAWDA CZY FAŁSZ?

Życie po COVID-19

NAJNOWSZE

Microsoft Windows w naszym ciele.

ŚLEDZTWA

Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość

NAJNOWSZE

Przepustka Wolności

NAJNOWSZE

R e k l a m a pCloud Premium
R e k l a m a
Zapisz Się