Copyright © 2020. Made with love by Polski Przekret team. All Rights Reserved.

BANK

BNP Parbias Bank Polska S.A. – kręcimy Polaczków.

BNP Parbias Bank Polska S.A. tylko w moim przypadku jako klienta Banku dopuścił się następujących zaniechań i przewinień w tym łamaniu przepisów ustawy w następujących przypadkach:

Pierwsza sprawa – Bank zmienił mój adres zamieszkania w mojej karcie Klienta Banku przez co nie otrzymałam kredytu ratalnego w mbanku na ponad tysiąc złotych – który wczesniej już był przyznany tylko po przelaniu 1 zł z mojego konta w BNP Paribas w celu uwiarygodnienia moich danych okazało się, że podany przeze mnie adres ul. M…….a 111 A Warszawa różni się od adresu w Banku – który Bank sam zmienił przy fuzji w 2018 roku – usunął literkę A przy numerze ulicy. Niestety Bank zmienił adres bez mojej wiedzy i zgody co spodowało nie otrzymanie przeze mnie kredytu ratalnego – czyli moja strata finansowa. Pisałam o tym do Banku BNP Paribas ale bank jak zwylke uznał, że jest niewinny w sprawie.

Druga sprawa – Bank zmienił moją datę urodzenia w systemie bankowym z 26 września na 25 września – po zalogowaniu się do bankowości inernetowej w zeszłym roku okazało się, że mam wpisany inną datę urodzenia – nieprawdziwą. Pisałam w tej sprawie do Banku BNP Parbias ale otrzymałam odpowiedź, że to pliki cookies zmieniły moją date urodzenia w moim komputerze. Informowałam Bank, że na moim komputrze pliki cookies sa zablokowane i nie jest możliwe aby one w karcie klienta banku do której ma dostęp tylko Bank BNP PARIBAS zmieniły datę urodzenia. Niestety Bank twierdzi, że jest niewinny …. datę urodzenia zmieniły mi duchy … w systemie bankowym.

Trzecia sprawa – W 2018 roku w październiku bank BNP Paribas znowu zaczął przetwarzać złą historię w BIK S.A. – którą to zaprzestał przetwarzać w roku 2015 i dane w BIK S.A. były przetwarzane tylko w sekcji statystycznej. W 2018 w październiku podpisałam zgodę ogólną w innym banku starając się o kredyt i zła historia wczesniejszych zobowiązań znowu stała się widoczna dla banków w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka finansowego – czego efektem było, że nie otrzymalam kredytu. Pisałam do Banku BNP Paribas że źle zabezpieczyli dane w BIK S.A. bo znowu zaczęły być dostępne dla innych banków w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka finansowego ale Bank BNP Paribas wyparł sie odpowiedzialności twierdzac ze to moja wina, bo podpisałam zgodę ogólną dla innego Banku. Wiem jedno, prawo nie działa wstecz i moja zgoda ogólna podpisana w 2018 roku nie wpłynęła na zobowiązania zamknięte sprzed 2015 roku … ale Bank BNP PARBIS znowu niewinny.

Czwarta sprawa – w sprawie powyższej przetwarzania danych przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. złożyłam reklamację do Banku. Bank nie opowiedział mi na reklamacje w terminie ustawowym 30 dniu czyli zgodnie z obowiązującą ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym – uznał moją reklamację. Oczywiście teoretycznie bo w praktyce Bank BNP Paribas jej nie uznał. Sprawę złożyłam do Rzecznika Finansowego ale Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. tłumaczył się, że jednorazowo nie dotrzymał terminu na odpowiedź klientowi na reklamację w ciągu 30 dni….

Piąta sprawa – Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. pobrał podwójnie kwotę 368.69 równowartości dolarów amerykańskich z mojego konta za jeden i ten sam zakup internetowy – czyli Bank BNP PARIBA BANK POLSKA S.A. pobrał mi 368.69 dolarów amerykańskich bezprawnie. To spowodowało debet na moim koncie na kwotę minu 1399,98 zł oraz zajęcie moich środków dodatkowo na koncie. 13 kwietnia 2020 roku dokonałam zakupu przez internet za kwotę 368.69 USD. Tego dnia Bank BNP Parbias Bank Polska S.A. zabezpieczył równowartość tej kwoty – robiąc blokadę na moim koncie i już od 13 kwietnia 2020 roku środki te nie były dla mnie dostępne. Potem 21 kwietnia 2020 Bank BNP Paribas po raz drugi pobrał kwotę 368.69 na poczet tego samego zakupu internetowego, na który już zabezpieczył środki finansowe. Rozmawiając z konsultantem na infolinii dowiedziałam się, że “że blokada założona przez bank nie zadziałała, bo z niej powinny zostać pobrane pieniądze na moj zakup internetowy dlatego też bank pobrał jeszcze raz pieniądze z konta na ten zakup. Na infolinii pracownik Banku potwierdził mi, że to wina Banku BNP PARIBAS. Napisałam w tej sprawie reklamację do Banku BNP PARIBAS ale w odpowiedzi dowiedziałam się, że BANK NIEWINNY. Nie jest to wina Bank …. więc wychodzi na to, że to wina …. niczyja

Sprawa szósta – napisałam kolejne reklamacje do Banku BNP Paribas 14 maja 2020 roku zostały dostarczone do Banku ale Bank nie odpisał mi na nie w terminie 30 dniowym – zakreślonym ustawowo. 15 czerwca 2020 roku czyli 32 dnia od dnia doręczenia reklamacji wysłałam email do Banku BNP Paribas, że w związku z brakiem odpwiedzi w terminie ustawowym na moją reklamację rozumiem, że Bank BNP Paribas uznaje moje reklamacje z dnia 14 maja 2020 roku wraz z żadaniami w nich zawartymi. Niestety otrzymałam odpowiedź, że nie BANK BNP PARIBAS nie uznaje ustawowo uznanych reklamacji … Przypomnę, że Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami) (dalej ustawa) wyraźnie mówi, że po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem (art. 6 ustawy)

W wyjaśnieniu Banku BNP PARIBAS dlaczego nie w terminie odpowiedział na reklamację Bank podał przepisy Kodeksu Cywilnego, które są stosowane w przypadu terminów sądowych a nie w przypadku Rozpatrywania Reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym, bo w tej ustawie wyraźnie jest wskazane, że aby dotrzymać terminu 30 dniowego należy udzielić klientowi odpowiedzi na reklamację przed terminem …. ale widocznie terminy sa tylko do przestrzegania dla klientów banku BNP PARBIBAS a nie dla BANKU.
Poniżej tłumaczenie błędne Banku BNP PARBIAS o niezachowanym terminie:
“Bazując na art. 115 kodeksu cywilnego (cyt.) „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”. Konkretyzując, 30 dzień od daty przesłania przez Panią zgłoszenia przypadał na 14.06.2020 r. (niedziela), tym samym dzisiejsza data wysyłki niniejszej odpowiedzi jest zgodna z wymogami ustawy z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 r., poz. 1348).

Napisałam już w tej sprawie do Rzecznika Finansowego aby przedstawić jak tym razem BANK BNP PARIBAS “zgrabnie” próbuje ominąć termin 30 dniowy na odpowiedź na reklamację zakreślony ustawowo, aby Rzecznik Finansowy dowiedział się o tym.

Państwu pozostawiam ocenę powyższego czy w taki sposób powinien działać Bank w POLSCE?

Zapisz Się

Skomentuj artykuł

Zostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 4 =

Ciekawe

Cedrob S.A

PRZEKRĘT

Nowa mafia vatowska?

PRZEKRĘT

Kto stoi za przepisem wyłączającym odpowiedzialność karną urzędników

PRZEKRĘT

NOWY PODATEK. Bon turystyczny 500 zł na wakacje.

PRZEKRĘT

BNP PARIBAS KRADNIE PIENIĄDZE Z KONTA I ŁAMIE PRZEPISY.

BANK

Szokujący film o przekrętach polityków PiS

ŚLEDZTWA

BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. ŁAMIE PRZEPISY.

BANK

Szumowski przekret

PRZEKRĘT

R e k l a m a pCloud Premium
R e k l a m a
Zapisz Się