Copyright © 2020. Made with love by Polski Przekret team. All Rights Reserved.

BANK

BNP PARIBAS KRADNIE PIENIĄDZE Z KONTA I ŁAMIE PRZEPISY.

BNP PARIBAS KRADNIE PIENIĄDZE Z KONTA I ŁAMIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY NIE ZACHOWUJĄC TERMINU NA ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ KLIENTA!

Chciałabym wszystkich przestrzec przed Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., który ukradł mi pieniądze z konta pobierając podwójnie kwotę 13 kwietnia 2020 roku w formie blokady środków kwoty $368.69 na poczet zakupu internetowego a potem 21 kwietnia 2020 kolejne $368.69 zostały pobrane z mojego konta na ten sam zakup internetowy, czyli łącznie Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. pobrał kwotę $737.38 co w wyniosło w PLN 3140.08 (słownie trzy tysiące sto czterdzieści złotych osiem groszy). Podwójne bezprawne obciążenie mnie przez bank dwa razy kwotą $368.69 spowodowało debet na moim koncie na kwotę minus 1399,98 zł oraz zajęło mi wszystkie środki finansowe, które miałam na koncie.

Oczywiście odpowiedź Banku BNP Paribas jest zawsze taka sama, Bank nie jest winien. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Ramowej Rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych dostępów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. obowiązującej od 20 stycznia 2020 roku niniejszym przekazuję poniższe zapisy:

Rozdział 5 – Zasady odpowiedzialności Par. 46 Zasady Odpowiedzialności Banku i Posiadacza

7. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji (…) Nienależyte wykonanie transakcji to transakcja z datą 21 kwietnia 2020 roku na kwotę 368.69 USD (1606,48 zł) transakcja bezgotówkowa kartą debetową na rzecz YOOX GROUP, gdyż było to drugie BEZPRAWNE obciążenie mojego konta za zakup internetowy dokonany przeze mnie 13 kwietnia 2020 roku na kwotę 368.69 USD (1533.60 zł). 13 kwietnia 2020 roku Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. za mój zakup internetowy na kwotę 368.69 USD założył blokadę na taką kwotę na moim koncie – zablokował równowartość kwoty 368.69 USD czyli 1533.60 zł. Kolejna transakcja która została wykonana przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. dnia 21 kwietnia 2020 roku na kwotę 368.69 USD (1606.48 zł – różnica kursu dolara spowodowała inną kwotę) to zwykła KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z MOJEGO KONTA DOKONANA PRZEZ BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Napisałam reklamację do Banku BNP Paribas w związku z podwójnym pobraniem ode mnie z konta środków finansowych ale odpowiedź z góry jest wiadomo jaka – bank niewinny. Napisałam kolejne reklamacje do Banku BNP Paribas, które zostały dostarczone do Banu 14 maja 2020 roku. Do dnia 15 czerwca 2020 roku czyli 32 dni od wpływu moich reklamacji do Banku nie otrzymałam odpowiedzi z BNP Paribas na moją reklamację czyli zgodnie z obowiązującą Ustawą Bank uznał moje reklamacje z dnia 14 maja 2020 roku wraz z żądaniami. Więc 15 czerwca 2020 roku wysłałam email do Banku informując BNP Paribas Bank Polska S.A., że nie odpowiedział mi na reklamację w terminie  30 DNI określonym USTAWĄ z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami) w związku z tym moje reklamacje z dnia 14 maja 2020 roku zostały wraz z żądaniami zostały UZNANE USTAWOWO! I poprosiłam o zrealizowanie uznanych reklamacji z 14 maja 2020 roku.

Niestety BNP Paribas odpisał mi na mojego emaila z 15 czerwca 2020 roku tego samego dnia że nadal nie uznaje uznanej ustawowo reklamacji oraz podał poniższe wyjaśnienie co jest sprzeczne z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami). NIESTETY przepisy kodeksu cywilnego o których pisze poniżej Bank dotyczą postępowań sądowych a nie powyższej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym :

“Bazując na art. 115 kodeksu cywilnego (cyt.) „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”. Konkretyzując, 30 dzień od daty przesłania przez Panią zgłoszenia przypadał na 14.06.2020 r. (niedziela), tym samym dzisiejsza data wysyłki niniejszej odpowiedzi jest zgodna z wymogami ustawy z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 r., poz. 1348).

 

MOJE SPROSTOWANIE DO POWYŻSZEGO „BZDURNEGO” tłumaczenia BNP PARIBAS – TERMIN ODPOWIEDZI NA moją reklamację MINĄŁ NIE 14 CZERWCA ALE 13 CZERWCA 2020 ROKU – MOJA REKLAMACJA Z 14 MAJA 2020 POWINNA BYŁA BYĆ ROZPATRZONA DO DNIA 13 CZERWCA 2020 ROKU – WTEDY MINĘŁO 30 DNI – AUTORKA ODPOWIEDZI Z BNP PARIBAS  zapomniała, że maj ma 31 dni!!!!

 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. łamie przepisy obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami) (dalej ustawa), która wyraźnie mówi, że po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem (art. 6 ustawy)

BANK BNP PARBIAS NOTORYCZNIE nie przestrzega przepisów obowiązującej Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038 ze zmianami) a w szczególności bank nie dotrzymuje terminu 30 dniowego na udzielenie odpowiedzi Klientowi co oznacza, że reklamacja zostaje uznana – brak odpowiedzi z banku na reklamacje w terminie 30 dniowym powoduje UZNANIE REKLAMACJI.

W tym przypadku moje dwie reklamacje z dnia 14 maja 2020, na które nie otrzymałam odpowiedzi w terminie 30 dniowym są uznane. BANK PO RAZ KOLEJNY PRÓBUJE UNIKNĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK ODPOWIEDZI NA REKLAMACJE W TERMINIE USTAWOWYM!

 

LUDZIE UCIEKAJCIE Z TEGO BANKU….

Zapisz Się

Skomentuj artykuł

Zostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + 3 =

Ciekawe

Przepustka Wolności

NAJNOWSZE

Polacy zmęczeni obostrzeniami?

NAJNOWSZE

Giertych – Kulisy zatrzymania i gruba afera w tle.

PRZEKRĘT

Cedrob S.A

PRZEKRĘT

Nowa mafia vatowska?

PRZEKRĘT

Kto stoi za przepisem wyłączającym odpowiedzialność karną urzędników

PRZEKRĘT

Nieuczciwi lokatorzy drwią z właścicieli

PRZEKRĘT

BNP Parbias Bank Polska S.A. – kręcimy Polaczków.

BANK

R e k l a m a pCloud Premium
R e k l a m a
Zapisz Się