Copyright © 2020. Made with love by Polski Przekret team. All Rights Reserved.

ŚLEDZTWA

Microsoft Windows w naszym ciele.

Nie jestem naukowcem. Nie jestem doktorem. Nie jestem inżynierem biotechnologii. Nie jestem prawnikiem. Jednak czytam, słucham, doceniam i próbuję zrozumieć tych, którzy są.

Byłem bankierem inwestycyjnym, dopóki polityka nie uniemożliwiła dalszego uprawiania mojej sztuki. Zostałem wyszkolony na stratega portfolio – więc mapuję swój świat, obserwując przepływy finansowe i alokację zasobów. Byłem również wyszkolony na generatora konspiracji i żołnierza piechoty – spiski były podstawową zasadą organizującą to, jak robi się rzeczy w naszym świecie. Dopiero gdy opuściłem establishment, dowiedziałem się, że osoby spoza klubu zostały przeszkolone w dyskredytowaniu i unikaniu spisków – sprytna sztuczka, która sabotuje ich wysiłki w celu zdobycia władzy.

Moją odpowiedzią na czas wojny z agencjami rządu USA była odpowiedź na pytania ludzi, którzy byli wystarczająco odważni i zaciekawieni, by zasięgnąć mojej opinii. Przez wiele lat ta odpowiedź przekształciła się w dwa biznesy. Jednym z nich był Raport Solari, który stale się rozwija jako globalna sieć wywiadowcza – staramy się pomagać sobie nawzajem w zrozumieniu i nawigowaniu w tym, co się dzieje, i przyczyniać się do pozytywnych wyników. Drugi był doradcą inwestycyjnym dla osób fizycznych i rodzin za pośrednictwem Solari Investment Advisory Services. Po dziesięciu latach przekształciłem ten biznes w robienie ekranu ESG. Ci, którzy go używają, chcą tego – co w innym przypadku nie jest łatwo dostępne na rynku detalicznym – to ekran odzwierciedlający wiedzę o korupcji finansowej i politycznej. Śledzenie korupcji powodującej przerzuty to sztuka, a nie nauka.

Kiedy pomagasz rodzinie w jej finansach, konieczne jest zrozumienie wszystkich jej problemów związanych z ryzykiem. Ich sukces finansowy zależy od skutecznego złagodzenia wszystkich ryzyk – finansowych i niefinansowych – z którymi się spotykają w życiu codziennym. Ryzyko niefinansowe może mieć duży wpływ na alokację zasobów rodziny, w tym uwagi, czasu, majątku i pieniędzy.

 

Wielu moich klientów i ich dzieci było zdewastowanych i wyczerpanych przez awarie opieki zdrowotnej i korupcję – a najczęstszym katalizatorem tego zniszczenia była śmierć i obrażenia wywołane szczepieniami. Po swoich długich i przerażających doświadczeniach z placówką służby zdrowia, niezmiennie pytali: „Jeśli korupcja jest tak zła w medycynie, żywności i zdrowiu, to co się dzieje w świecie finansów?”. Zmrożeni tą myślą, odszukaliby finansistę, który był przeszkolony w rządzie USA i korupcji finansowej. I znajdą mnie.

Rezultatem tego przepływu bystrych, wykształconych ludzi, pobłogosławionych środkami na opłacenie mojego czasu, było to, że przez dziesięć lat otrzymałem solidną edukację na temat kalectwa i śmierci zadawanych naszym dzieciom przez to, co teraz nazywam „wielkim zatruciem”. ” Miałem okazję wielokrotnie wyceniać szkody spowodowane przez ludzi wszystkim zainteresowanym – nie tylko dotkniętym chorobą dzieciom, ale ich rodzicom, rodzeństwu i przyszłym pokoleniom – raz po raz mapując finansowe koszty obrażeń wywołanych szczepionką. Te przypadki nie były tak niezwykłe, jak można by się spodziewać. Badania wskazują, że 54% amerykańskich dzieci ma jedną lub więcej chorób przewlekłych. Lekarze, którym ufam, mówią mi, że liczba ta jest w rzeczywistości znacznie wyższa, ponieważ wielu dzieci i ich rodzin nie stać na opiekę i badania niezbędne do prawidłowego zdiagnozowania ich dolegliwości.

Jedna z matek przedstawionych w VAXXED – filmie dokumentalnym, który każdy obudzony obywatel musi obejrzeć, podobnie jak jego kontynuacja VAXXED II: The People’s Truth – oszacowała, że ​​wychowanie i opieka nad dzieckiem z ciężkim autyzmem kosztowałoby obecnie 5 milionów dolarów. Kiedy moi klienci, którzy byli dziadkami, nalegali, że nie będą kolidować z wyborem szczepionek swoich dzieci, ponieważ to „nie ich sprawa”, powiedziałbym: „Naprawdę? Kto ma 5 milionów dolarów? Ty lub Twoje dzieci? Kiedy Twoje dzieci potrzebują 5 milionów dolarów na wychowanie dziecka, które zostało zranione przez szczepionkę, czy zamierzasz mu odmówić? Jesteś bankierem i to twoje pieniądze są tutaj zagrożone, więc to jest twoja sprawa. Czy chcesz wydać te 5 milionów dolarów na rozwój silna rodzina na przestrzeni pokoleń czy o opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, które nie musiało być niepełnosprawne? ” Często te 5 mln dolarów wydatków przekłada się również na rozwód, depresję i stracone szanse dla rodzeństwa.

Moi klienci pomogli mi znaleźć najlepsze zasoby – książki, filmy dokumentalne, artykuły – o szczepionkach. Znajdziesz wiele z nich połączonych lub recenzowanych w Raporcie Solari, w tym w naszej Bibliotece.

Ze wszystkich pytań, które miałem, jedno, na które spędziłem najwięcej czasu, badając i zastanawiając się, było dlaczego. Dlaczego placówka medyczna celowo zatruwała pokolenia dzieci? Wielu autorów, którzy badali i pisali na temat obrażeń wywołanych szczepionką i śmierci, zakładało, że jest to aberracja – wynikająca z ortodoksji placówki medycznej, która nie potrafiła stawić czoła swoim błędom i obciążeniom ani sobie z nimi poradzić. To nigdy nie miało dla mnie sensu. Pisma Forresta Maready’ego, Jona Rappoporta, dr Suzanne Humphries i Arthura Firstenberga pomogły mi zrozumieć rolę szczepionek w oszustwie polegającym na oszczędzaniu pieniędzy firmom ubezpieczeniowym i osobom prawnie odpowiedzialnym.

Oto jeden przykład tego, jak ta sztuczka może się rozegrać. Toksyna wywołuje chorobę. Toksyną mogą być pestycydy, zanieczyszczenie przemysłowe lub promieniowanie w technologii bezprzewodowej. Toksyna szkodzi milionom ludzi i ich społecznościom. Firmy lub ich ubezpieczyciel mogą ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną. Następnie wini się wirusa. „Lekarstwo” znajduje się w „szczepionce”. Ekspozycja na pestycydy lub inne toksyny zostaje zatrzymana w momencie wprowadzenia szczepionki, a choroba ustępuje. Szczepionka została uznana za sukces, a wynalazca został ogłoszony bohaterem. Potencjalna katastrofa finansowa została zamieniona na zysk, w tym dla inwestorów i funduszy emerytalnych. Jako strateg portfelowy przyznaję, że była to genialna sztuczka i prawdopodobnie uchroniła branżę ubezpieczeniową przed bankrutującymi stratami, jakich doznałaby, gdyby miała sprawiedliwie zrekompensować zniszczonym ludziom i rodzinom.

Dzięki pracy Roberta Kennedy’ego i Mary Holland z Children’s Health Defense rozumiem teraz olbrzymie zyski generowane przez tak zwane „szczepionki” po przyjęciu ustawy National Childhood Vaccine Injury Act z 1986 roku i utworzeniu National Vaccine Injury Program odszkodowawczy – federalny mechanizm kompensacji obrażeń lub zgonów spowodowanych przez szczepienia bez winy poprzez ustanowienie procedury roszczeniowej obejmującej Federalny Sąd Roszczeń Stanów Zjednoczonych i specjalnych mistrzów. Nazwijcie lek lub koktajl biotechnologiczny „szczepionką”, a firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne są wolne od wszelkich zobowiązań – płaci podatnik. Niestety, system ten stał się otwartym zaproszeniem do zarabiania miliardów na „zastrzykach”, szczególnie tam, gdzie rządowe regulacje i prawa mogą być wykorzystane do stworzenia gwarantowanego rynku poprzez mandaty. W miarę jak agencje rządowe i ustawodawcy, a także media korporacyjne opracowały różne plany udziału w miliardowych zyskach, doprowadziły do ​​poważnych konfliktów interesów.

Ustawa o gotowości publicznej i gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych (PREPA lub ustawa o PREP) weszła w życie w 2005 r., Zwiększając swobodę odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ustawa “jest kontrowersyjną gwarancją odpowiedzialności deliktowej mającą na celu ochronę producentów szczepionek przed ryzykiem finansowym w przypadku ogłoszonego stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Ustawa w szczególności przyznaje producentom leków ochronę przed potencjalną odpowiedzialnością finansową za badania kliniczne … szczepionki według uznania władzy wykonawczej. PREPA wzmacnia i konsoliduje nadzór nad sporami sądowymi przeciwko firmom farmaceutycznym pod nadzorem sekretarza ds. zdrowia i opieki społecznej ”. (~ Wikipedia)

Z biegiem czasu przekształciło się to w inżynierię epidemii – medyczną wersję fałszywych flag. Teoretycznie mogą to być „psyops” lub wydarzenia zaprojektowane przy użyciu broni chemicznej, broni biologicznej lub technologii bezprzewodowej. Jeśli brzmi to dziwnie, zagłęb się we wszystkie pisma „Docelowych osób”.

Dowiedziałem się o tym z pierwszej ręki, kiedy prowadziłem postępowanie sądowe z Departamentem Sprawiedliwości i doświadczałem znacznego nękania fizycznego. Próbowałem zatrudnić kilka firm ochroniarskich; sprawdzali moje referencje, a następnie odrzucali pracę, mówiąc, że jest zbyt niebezpieczna. Ostatni zlitował się i ostrzegł mnie, żebym się nie martwił bronią elektroniczną, dając mi do zrozumienia, że ​​moim głównym problemem będzie broń biologiczna niskiej jakości. Ten ekspert ds. Broni biologicznej przewidział, że przeciwna drużyna wywierci dziury w ścianie mojego domu i wstrzyknie „niewidzialnego wroga”. I rzeczywiście, tak właśnie się stało. Sprzedałem swój dom i wyjechałem z miasta. Ta podróż zapoczątkowała długi proces uczenia się, w jaki sposób używa się trucizn i broni nieśmiercionośnej – czy wyprowadzać ludzi z mieszkań objętych kontrolą czynszu, chorować starszych, aby przenosić ich do droższych mieszkań dotowanych przez rząd, prześladować cele polityczne lub biznesowe, czy osłabiać lub zabijaj strony – a lista jest długa. Zatrucie okazało się o wiele bardziej powszechną taktyką w prowadzeniu wojny politycznej i gospodarczej w Ameryce, niż wcześniej rozumiałem.

Po zakończeniu postępowania sądowego spędziłem kilka lat na odtruwaniu z toksyn metali ciężkich – w tym ołowiu, arsenu i aluminium. Kiedy jeździłem po Ameryce, zdałem sobie sprawę, że to nie tylko ja. Amerykanie coraz bardziej przypominali ludzi zmagających się z dużą ilością toksycznych metali ciężkich. W trakcie procesu znacznego obniżania moich niezwykle wysokich poziomów metali ciężkich, dowiedziałem się, jaką różnicę wpłynął toksyczny ładunek na moje poglądy, moją energię i zdolność radzenia sobie ze złożonymi informacjami.

To prowadzi mnie do pytania, czym dokładnie jest szczepionka i co dokładnie znajduje się w miksturach wstrzykiwanych dziś ludziom, a także w wywarach czarownic, które są obecnie opracowywane.

W 2017 roku włoscy naukowcy dokonali przeglądu składników 44 rodzajów tak zwanych „szczepionek”. Odkryli szczątki metali ciężkich i zanieczyszczenie biologiczne w każdej testowanej szczepionce dla ludzi. Naukowcy stwierdzili: „Ilość wykrytych ciał obcych i, w niektórych przypadkach, ich niezwykły skład chemiczny nas zaskoczył”. Następnie wyciągnęli oczywisty wniosek, a mianowicie, że ponieważ mikro- i nanozanieczyszczenia nie były „ani biokompatybilne, ani biodegradowalne”, były „biotrwałe” i mogły wywołać skutki zapalne od razu – lub później (http://medcraveonline.com/IJVV/ IJVV-04-00072.pdf)

Poroniona tkanka płodowa, tkanka zwierzęca, aluminium, rtęć, materiały zmienione genetycznie – i co jeszcze?

Bez względu na to, jakie były dotychczas składniki szczepionek, nie ma nic bardziej dziwnego i niepokojącego niż propozycje tego, co może się w nich znaleźć w przyszłości. Strategie – już dobrze finansowane i na dobrej drodze – obejmują nanotechnologię interfejsu mózg-maszyna, cyfrowe urządzenia śledzące tożsamość oraz technologię z datą ważności, którą można zarządzać i wyłączać zdalnie. Jeden raport wskazuje, że rząd duński i marynarka wojenna USA płaciły firmie technologicznej w Danii za wykonanie wstrzykiwanego chipa, który byłby kompatybilny z jedną z wiodących kryptowalut.

Niedawno czytałem znakomitą recenzję amerykańskich sądów ds. Szczepień z 2012 roku („Obowiązkowe szczepienia, konstytucja i mandat na wirusowe zapalenie wątroby typu B dla niemowląt i małych dzieci”, Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics) i zamarłem i pomyślałem , „Dlaczego nazywamy zastrzyki, które Bill Gates i jego koledzy promują„ szczepionkami ”? Czy to naprawdę szczepionki?”

Większość ludzi wie, jak Bill Gates zarabiał i utrzymywał swoją fortunę. Kupił system operacyjny, który został załadowany do twojego komputera. Krążyły plotki, że amerykańskie agencje wywiadowcze miały tylne drzwi. Jednoczesna i nagła eksplozja wirusów komputerowych spowodowała konieczność regularnego aktualizowania systemu operacyjnego, co pozwoliło firmie Gates i jego współpracownikom na regularne dodawanie do oprogramowania tego, co chcieli. Jeden z moich bardziej doświadczonych programistów powiedział mi kiedyś w latach 90-tych – kiedy Microsoft naprawdę wystartował – „Microsoft robi naprawdę gówniane oprogramowanie”. Ale oczywiście oprogramowanie nie było tak naprawdę ich sprawą. Ich firma uzyskiwała dostęp do wszystkich Twoich danych i je agregowała. Trwał kapitalizm nadzoru.

Departament Sprawiedliwości wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Microsoftowi w 1998 r., Gdy 21 bilionów dolarów zaczęło znikać z rządu USA – bez wątpienia dzięki pomocy specjalnie zaprojektowanego oprogramowania i systemów informatycznych. Podczas negocjacji ugodowych, które pozwoliły Gatesowi zachować majątek, założył Gates Foundation i rozpoczął nową karierę filantropijną. Zaśmiałem się któregoś dnia, kiedy mój tweet z jednym z artykułów Roberta Kennedy’ego Jr. z Children’s Health Defense – opisującym makabryczną technologię, którą Gates ma nadzieję wprowadzić za pomocą „zastrzyków” – zainspirował mnie do odpowiedzi: „Cóż, myślę, że w końcu jest wypełnienie swojej strony porozumienia antymonopolowego ”.

Jeśli spojrzysz na to, co jest tworzone i proponowane w formie zastrzyków, wydaje mi się, że te zmiany technologiczne są zorganizowane wokół kilku potencjalnych celów.

Pierwszym i najważniejszym celem jest zastąpienie istniejącego systemu walutowego dolara amerykańskiego, używanego przez ogół społeczeństwa, cyfrowym systemem transakcji, który można połączyć z cyfrową identyfikacją i śledzeniem. Celem jest wyeliminowanie walut, jakie znamy, i zastąpienie ich wbudowanym systemem kart kredytowych, który można zintegrować z różnymi formami kontroli, w tym potencjalnie z kontrolą umysłu. „De dolaryzacja” zagraża światowemu systemowi rezerw dolara. Podaż pieniądza M1 i M2 wzrosła dwucyfrowo w ciągu ostatniego roku w wyniku nowej rundy luzowania ilościowego przez Fed. Powodem, dla którego nie weszliśmy w hiperinflację, jest dramatyczny spadek prędkości pieniądza spowodowany przekształceniem Covid-19 w zaplanowane zamknięcie znaczącej działalności gospodarczej i bankructwo milionów małych i średnich przedsiębiorstw. Menadżerowie systemu dolarowego są pod pilną presją, aby wykorzystać nowe technologie do centralizacji przepływów gospodarczych i zachowania kontroli nad systemem finansowym.

Tak jak Gates zainstalował system operacyjny na naszych komputerach, teraz wizją jest zainstalowanie systemu operacyjnego w naszych ciałach i użycie „wirusów” do wymuszenia wstępnej instalacji, po której następują regularne aktualizacje.

Teraz doceniam, dlaczego Gates i jego koledzy chcą nazywać te technologie „szczepionkami”. Jeśli uda im się przekonać organizację polityczną, że iniekcyjne karty kredytowe lub iniekcyjne urządzenia śledzące obserwację lub wstrzykiwane nanotechnologie interfejsu mózg-maszyna są „szczepionkami”, wówczas mogą cieszyć się ochroną stu lub więcej decyzji prawnych i przepisów wspierających ich wysiłki na rzecz wprowadzenia tego, co chcą to zrobić. Mogą również nalegać, aby amerykańscy podatnicy finansowali, za pośrednictwem Narodowego Programu Odszkodowań za Obrażenia Szczepionkowe, szkody, za które byliby odpowiedzialni w wyniku ich eksperymentów – oraz naruszenia Kodeksu Norymberskiego oraz licznych praw cywilnych i karnych – na ogólna populacja. Schemat jest dość sprytny. Poproś ogół społeczeństwa o zdefiniowanie swoich nowych, zaawansowanych technologicznie mikstur do wstrzykiwań jako „szczepionek”, a będą mogli wprowadzić je bezpośrednio do programu szczepień. Nie musisz się martwić o chorobę i śmierć, które wynikną z czegoś, co tak nienaturalne dostarczyło tak szybko. Wolność od odpowiedzialności gwarantowana przez Ustawę PREP poprzez ogłoszenie stanu wyjątkowego – i możliwość utrzymania sytuacji kryzysowej poprzez śledzenie kontaktów – może uchronić ich przed odpowiedzialnością za tysiące, jeśli nie miliony, zgonów i kalectw, które mogą wystąpić po takich eksperymentach na ludziach. W idealnym przypadku mogą po prostu winić śmierć wirusa.

Kolega powiedział mi kiedyś, jak powstał Słownik Webstera. Webster powiedział, że sposób, w jaki złoczyńcy zmienią konstytucję, nie polega na poprawieniu jej, ale na zmianie definicji – legalnym podstępnym atakiem.

Uważam, że Gates oraz branża farmaceutyczna i biotechnologiczna dosłownie sięgają po stworzenie globalnej sieci kontrolnej, instalując komponenty interfejsu cyfrowego i podłączając nas do nowej chmury JEDI firmy Microsoft o wartości 10 miliardów dolarów w Departamencie Obrony, a także wielomiliardowego kontraktu chmurowego Amazon dla CIA który jest udostępniany wszystkim agencjom wywiadowczym USA. Jak myślisz, dlaczego prezydent Trump organizuje wojsko, aby gromadzić strzykawki na szczepionki? Jest to prawdopodobne, ponieważ wojsko instaluje roamingowy system operacyjny w celu integracji z chmurą. Pamiętaj – zwycięzcą wyścigu superpotęgi AI jest system AI z dostępem do większości danych. Dostęp do Twojego ciała i mojego ciała w trybie 24/7 generuje wiele danych. Jeśli zrobią to Chińczycy, Amerykanie też będą chcieli. W rzeczywistości rozpowszechnianie się ludzkich „systemów operacyjnych” może być jednym z powodów, dla których konkurencja wokół Huawei i telekomunikacji 5G stała się tak zaciekła. Jak ostrzegł nas Frank Clegg, były prezes Microsoft Canada, sieć 5G została opracowana przez Izraelczyków do kontroli tłumu.

W obliczu globalnej „depolaryzacji” w ten sposób syndykat dolarowy może zapewnić centralną kontrolę, której potrzebuje, aby utrzymać i rozszerzyć swoją globalną siłę finansową waluty rezerwowej. Obejmuje to ochronę jego kierownictwa przed odpowiedzialnością cywilną i karną związaną z gwałtownymi poziomami oszustw finansowych i zdrowotnych w ostatnich dziesięcioleciach.

Co sprowadza mnie z powrotem do ciebie i do mnie. Dlaczego nazywamy te preparaty „szczepionkami”? Jeśli rozumiem historię orzecznictwa, szczepionki z prawnego punktu widzenia są lekarstwem. Celowe zatrucie metalami ciężkimi nie jest lekarstwem. Iniekcyjne elementy nadzoru nie są lekami. Wstrzykiwalne karty kredytowe nie są lekarstwem. Interfejs mózg-maszyna do wstrzykiwania nie jest lekarstwem. Immunitet prawny i finansowy towarzystw ubezpieczeniowych nie tworzy odporności człowieka na choroby.

Musimy przestać pozwalać, aby te mikstury były określane słowem, które sądy i ogół społeczeństwa określają i traktują jako lekarstwo i chronią przed odpowiedzialnością prawną i finansową.

Sprawcy tego oszustwa próbują bardzo zgrabnego triku – takiego, który pomoże im działać znacznie szybciej i zniwelować duże ryzyko – naszym kosztem. Rozumiem, dlaczego to robią.

Nie rozumiem tylko, dlaczego im pomagamy. Dlaczego zgadzamy się na nazywanie tych dziwacznych i głęboko niebezpiecznych mikstur „szczepionkami”? Czymkolwiek są, nie są lekarstwem.

Jaka więc powinna być nasza konwencja nadawania nazw? Jak nazwijmy odpowiednie trucizny, metale uszkadzające neurologię i cyfrowe kajdany?

Jakkolwiek je nazwiemy, wiem jedno. NIE SĄ LEKAMI, CO ZNACZY NA PEWNO NIE SĄ SZCZEPIONKAMI.

Autor: Catherine Austin Fitts

Zapisz Się

Skomentuj artykuł

Zostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − 8 =

Ciekawe

Johnson & Johnson

NAJNOWSZE

2021 – 2030 Przyszłość

NAJNOWSZE

Prawda o szczepieniach.

PRZEKRĘT

Oumuamua to statek OBCYCH

PRAWDA CZY FAŁSZ?

Życie po COVID-19

NAJNOWSZE

Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość

NAJNOWSZE

Przepustka Wolności

NAJNOWSZE

Hiperinflacja jest formą niewypłacalności. Złoto mówi nam, że hiperinflacja jest tuż przed nami.

NAJNOWSZE

R e k l a m a pCloud Premium
R e k l a m a
Zapisz Się